28/11/2021 21:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cửu trương cơ kỳ 1
九張機其一

Tác giả: Khuyết danh Trung Quốc

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tống, Liêu, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/09/2014 03:19

 

Nguyên tác

一張機,
采桑陌上試春衣。
風晴日暖慵無力。
桃花枝上,
啼鶯言語,
不肯放人歸。

Phiên âm

Nhất trương cơ,
Thái tang mạch thượng thí xuân y.
Phong tình nhật noãn dung vô lực.
Đào hoa chi thượng,
Đề oanh ngôn ngữ,
Bất khẳng phóng nhân quy.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Canh cửi một
Nương dâu thiếp thử áo vừa khâu
Gió lặng trời êm thiếp não sầu
Đào nở đầy cành
Con oanh học nói
Chàng đã được về đâu
Cửu trương cơ là một điệu từ đời Tống, bắt nguồn từ bài nhạc phủ Tuý lưu khách 醉留客. Mỗi điệu gồm 9 bài, tất cả đều mượn khung cửi để tỏ nỗi lòng khuê phụ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Trung Quốc » Cửu trương cơ kỳ 1