22/09/2021 03:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 016
Poem 016

Tác giả: Stephen Crane

Nước: Mỹ
Đăng bởi ngo_ai_nee vào 15/07/2007 23:05

 

Nguyên tác

Charity, thou art a lie,
A toy of women,
A pleasure of certain men.
In the presence of justice,
Lo, the walls of the temple
Are visible
Through thy form of sudden shadows.

Bản dịch của Nguyễn Hoàng Ái

Lòng nhân hậu chỉ là dối gian
Là đồ chơi của phụ nữ
Là niềm vui của một số đàn ông nào đó.
Nhưng khi có mặt sự công bằng
Thì xem kìa, những bức tường của ngôi đền
Có thể nhìn xuyên qua được
Ngươi chỉ là một hình thức của bóng mà thôi.
Số thứ tự bài theo cuốn The Poems of Stephen Crane. A critical edition, Joseph Katz, New York, 1966.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Stephen Crane » Bài 016