17/01/2022 15:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tôi cũng đã thích
Też lubiłem

Tác giả: Czesław Miłosz

Nước: Ba Lan
Đăng bởi hongha83 vào 15/10/2016 18:19

 

Nguyên tác

Ja też lubiłem kiedyś patrzeć w lustra
Aż sam przekonałem się, co znaczy odchodzić
"Drogą wszelkiego ciała". I na nic protest.
Starzy ludzie już wiedzą, dlatego cichną"

Bản dịch của Tạ Minh Châu

Có lúc tôi cũng đã thích soi gương
Đến mức tự hiểu, thế nào là ra đi
"bằng con đường của mọi cơ thể"
Và phản đối cũng chỉ là vô ích
Người già đã biết điều đó
nên họ lặng im
Nguồn: Phố Descartes (tuyển thơ), Czesław Miłosz, NXB Hội nhà văn, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Czesław Miłosz » Tôi cũng đã thích