22/01/2022 10:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chè đậu ngự

Tác giả: Võ Quê

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 09/07/2009 10:14

 

Thức ngon xưa tiến quân vương
Tinh hoa trời đất đượm hương kinh thành
Chè đậu ngự mát và thanh
Đêm, dâng chén ngọc an lành châu thân
Nguồn: trang cá nhân của tác giả

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Võ Quê » Chè đậu ngự