16/06/2021 20:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh đi vắng cửa vắng nhà

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/03/2015 11:26

 

- Anh đi vắng cửa vắng nhà,
Giường loan gối quế, mẹ già ai nuôi?
- Cá rô anh chặt bỏ đuôi,
Tôm càng bóc vỏ, anh nuôi mẹ già.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh đi vắng cửa vắng nhà