21/05/2022 11:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tịch dương sơn hành tức cảnh
夕陽山行即景

Tác giả: Nguyễn Đề - 阮偍

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 24/03/2010 19:54

 

Nguyên tác

越溪沿石上嵯峨,
空豁乾坤放眼賒。
碧染寒泉流水急,
白含遠岫片雲遮。
岩腰閑牧眠深草,
山徑歸樵背晚霞。
唤起鄉情難遣處,
招邀風竹一聲笳。

Phiên âm

Việt khê duyên thạch thướng tha nga,
Không khoát càn khôn phóng nhãn xa.
Bích nhiễm hàn tuyền lưu thuỷ cấp,
Bạch hàm viễn tụ phiến vân già.
Nham yêu nhàn mục miên thâm thảo,
Sơn kính quy tiều bội vãn hà.
Hoán khởi hương tình nan khiển xứ,
Chiêu yêu phong trúc nhất thanh già.

Dịch nghĩa

Vượt khe men đá lên non cao vút
Bao la trời đất phóng mắt nhìn xa
Dòng nước chảy xiết, nhuốm biếc suối lạnh
Làn mây che phủ, toả trắng non xa
Bên lưng đèo, chú mục đồng rỗi rãi ngủ trong cỏ rậm
Trên đường núi, gã tiều phu ra về quay lưng với ráng chiều
Khêu gợi tình quê thật khó có thể nguôi
Một tiếng khèn đưa chào mời gió trúc

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Vịn đá, vượt khe lên đỉnh núi
Bao la trời đất mắt nhìn xa
Biếc đằm suối lạnh, dòng trôi xiết
Trắng ngậm hang sâu khói phủ nhoà
Mục rỗi ngủ bên đèo cỏ rậm
Tiều về ngược nẻo ráng mây tà
Tình quê thao thức khôn nguôi lạnh
Một tiếng khèn khêu gió trúc ca
Nguồn: Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Đề, NXB Khoa học Xã hội, 1995
Nguồn: Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Đề, NXB Khoa học Xã hội, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đề » Tịch dương sơn hành tức cảnh