31/01/2023 23:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tầm Ung tôn sư ẩn cư
尋雍尊師隱居

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/02/2006 09:15

 

Nguyên tác

群峭碧摩天,
逍遙不記年。
撥雲尋古道,
倚石聽流泉。
花暖青牛臥,
松高白鶴眠。
語來江色暮,
獨自下寒煙。

Phiên âm

Quân tiểu bích ma thiên,
Tiêu dao bất kế niên.
Bát vân tầm cổ đạo,
Ỷ thụ thích lưu tuyền.
Hoa noãn thanh ngưu ngoạ,
Tùng cao bạch hạc miên.
Ngữ lai giang sắc mộ,
Độc tự há hàn yên.

Dịch nghĩa

Núi lô nhô xanh biếc ngút trời
Rong chơi không cần kể năm
Vén mây tìm con đường cũ
Dựa cây nghe tiếng suối chảy
Trâu xanh nằm dưới bóng cây ấm áp
Hạc trắng ngủ trên cành thông cheo leo
Chuyện trò đến khi sông ngả bóng chiều
Ta lại một mình xuống nơi khói lanh.

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Núi biếc ngất lưng trời
Luôn năm chỉ dạo chơi
Vén mây tìm lối cũ
Dựa gốc lắng khe rơi
Hoa ấm trâu xanh nghỉ
Thông cao hạc trắng ngơi
Sông chiều câu chuyện vãn
Trở lại khói sương đời.
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Tầm Ung tôn sư ẩn cư