16/08/2022 19:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bạc Nhạc Dương thành hạ
泊岳陽城下

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/05/2015 11:06

 

Nguyên tác

江國逾千里,
山城僅百層。
岸風翻夕浪,
舟雪灑寒燈。
留滯才難盡,
艱危氣益增。
圖南未可料,
變化有鯤鵬。

Phiên âm

Giang quốc thâu thiên lý,
Sơn thành cận bách tầng.
Ngạn phong phiên tịch lãng,
Chu tuyết sái hàn đăng.
Lưu trệ tài nan tận,
Gian nguy khí ích tăng.
Đồ nam vị khả liệu,
Biến hoá hữu côn bằng.

Dịch nghĩa

Vùng nước rộng đến ngàn dặm,
Thành bên núi có lẽ cao đến trăm tầng.
Gió bờ lật sóng ban chiều,
Tuyết trên thuyền hắt vào cái đèn lạnh.
Chậm trễ, tài khó hết,
Gian nguy khí càng tăng.
Chí lớn chưa có thể định,
Khi biến hoá thì có thể như cá côn, chim bằng.

Bản dịch của Phạm Doanh

Vùng nước rộng ngàn dặm,
Thành núi ước trăm tầng.
Đèn lạng tuyết thuyền tạt,
Sóng chiều gió bờ dâng.
Chậm trễ tài khó hết,
Gian nguy khí càng tăng.
Chí lớn chưa liệu được,
Biến hoá như côn, bằng.
(Năm 768)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Bạc Nhạc Dương thành hạ