01/08/2021 01:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuyệt cú tam thủ 1 kỳ 1
絕句三首其一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 26/10/2005 19:05

 

Nguyên tác

聞道巴山裏,
春船正好行。
都將百年興,
一望九江城。

Phiên âm

Văn đạo Ba Sơn[1] lý,
Xuân thuyền chính hảo hành.
Đô tương bách niên hứng,
Nhất vọng Cửu Giang[2] thành.

Dịch nghĩa

Nghe nói từ núi Ba,
Mùa xuân thuyền bè đi rất thuận tiện.
Từ trăm năm nay,
Mọi người hào hứng đi về thành Cửu Giang.

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Nghe rằng ở chốn Ba Sơn ấy,
Mùa xuân thuyền ghé đấy thuận thay.
Cả trăm năm bao hứng thú đầy,
Một tận thấu Cửu Giang thành ấy!
(Năm 765)

[1] Tên núi trong địa phận tỉnh Tứ Xuyên.
[2] Thành phố ven sông Trường Giang, nay ở phía bắc tỉnh Giang Tây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tuyệt cú tam thủ 1 kỳ 1