04/07/2020 20:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khi đi cửa Hội còn không

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 13:46

 

Khi đi cửa Hội[1] còn không
Khi về cửa Hội đồn trong, điếm ngoài
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
[1] Thuộc huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, ý nói quân Pháp đã xâm chiếm mất cửa Hội rồi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Khi đi cửa Hội còn không