16/08/2022 11:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nữ viết kê minh 3
女曰雞鳴 3

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2005 18:19

 

Nguyên tác

「知子之來之,
雜佩以贈之。
知子之順之,
雜佩以問之。
知子之好之,
雜佩以報之。」

Phiên âm

Tri tử chi lực (lai) chi,
Tạp bội dĩ tắc (tặng) chi.
Tri tử chi thuận chi,
Tạp bội dĩ vấn chi.
Tri tử chi háo chi,
Tạp bội dĩ báo chi.

Dịch nghĩa

Nếu em biết được những ai mà đến với chàng,
Thì em cởi xâu ngọc mà tặng để đẹp lòng chàng.
Nếu em biết được những ai mà chàng thân mến,
Thì em cởi xâu ngọc mà tặng để đẹp lòng chàng.
Nếu em biết được những ai àm chàng ham thích.
Thì em cởi xâu ngọc mà đáp đền để đẹp lòng chàng.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Người kính chàng đến chơi, nếu biết,
Xâu ngọc đeo nào tiếc tặng ngay.
Biết chàng thương mến là ai,
Tặng ngay bội ngọc trao tay tức thời.
Chàng ưa thích, biết người nào đặng,
Để báo đền xin tặng ngọc đeo.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

lai chi (đọc lực chi): làm cho người cảm mến mà đến, như nói lấy văn nhã và đạo đức tu thân khiến người ta kính mến mà đến với mình.
tạp bội: ngọc đeo ở hai bên tả hữu, viên ngọc ngang ở trên gọi là ngọc hành, phía dưới cột ba sợi dây, lấy ngọc trai mà xâu vào, nửa đoạn của sợi dây ở giữa xâu một viên ngọc trai to, gọi là ngọc vũ, ở cuối đầu sợi dây ấy treo một viên ngọc mà cả hai đầu đều nhọn, gọi là ngọc xung nha; nửa đoạn của hai sợi dây ở hai bên, mỗi sợi có treo một viên ngọc dài vuông và rộng, gọi là ngọc cư; ở cuối đầu mỗi sợi dây ấy có treo một viên ngọc hình như nửa viên ngọc bích, nhưng hướng vào trong, gọi là ngọc hoàng, lại lấy hai sợi chuỗi ngọc trai, trên thì cột vào hai đầu của viên ngọc hành, dưới thì xâu chéo vào viên ngọc vũ, rồi dưới nữa thì cột vào hai viên ngọc hoàng, khi đi thì ngọc xung nha chạm vào ngọc hoàng, kêu thành tiếng.

Lữ thị nói: chẳng phải chỉ có ngọc mà thôi (mới gọi là tạp bội), nút áo làm bằng xương voi, đồ đánh lửa, kim để may, ống sáo, phàm những vật có thể mang theo trên mình đều gọi là tạp bội.

tặng: đưa tặng.
thuận: thương yêu.
vấn: tặng biếu.

Vợ chẳng những lo tròn những chức vụ trong nhà mà thôi, nàng còn muốn chồng nên thân cận với những người hiền tài, kết bạn với người thiện nữa. Nàng chỉ muốn kết chặt lòng hân hoan của chồng mà không có luyến tiếc gì những đồ trang sức của nàng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Nữ viết kê minh 3