17/04/2021 09:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngộ Trung nguyên xá tội

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi bruce lee vào 03/09/2012 22:18

 

Phiên âm

Thiên địa na dung tội ác nhân
Thị hà xá tội hữu hương thần
Ngã kim dục trượng từ bi lực
Cửu đắc vô cô đồ thán nhân

Dịch nghĩa

Trời đất nào có dung tha kẻ ác
Thế thì tại sao lại có ngày lành tha tội
Ta nay muốn nhờ vào sức của lòng từ bi
Cứu bằng được những người vô tội lầm than

Bản dịch của Đinh Gia Khánh

Trời đất nào dung tha kẻ ác
Cớ sao còn có lễ Vu Lan
Từ bi, ta muốn nhờ công sức
Cứu được bao người chịu khổ oan
Tiết Trung nguyên vào ngày rằm tháng bảy, nhà Phật còn gọi là lễ Vu Lan bồn (phiên âm chữ Phạn Ullambana, nghĩa là cực khổ tột độ, lại có nghĩa là cứu vớt khỏi cảnh cực khổ tột độ), là ngày cầu siêu, xin xá tội cho những người đã từng có tội ở đời, sau khi chết sa vào địa ngục.
Nguồn: Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm, NXB Văn học, 1983

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Ngộ Trung nguyên xá tội