18/09/2021 05:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cung oán thi 1

Tác giả: Nguyễn Huy Lượng - 阮輝諒

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi hongha83 vào 16/11/2009 18:02

 

Nghĩ thương cho nhẽ kiếp thuyền quyên[1]
Mượn bút nhân đề nhất bách thiên[2]
Để ngắm xem chơi người thế giới
Mà thương lấy những kẻ truân chuyên[3]
Mới hay trăm việc cùng nhờ số
Chưa hẳn riêng ai được vẻ vang
Những bạn hồng nhan thời phận bạc
Há rằng ai cũng thế cho nên
Nguồn: Cung oán thi, NXB Văn hoá thông tin, 1994.
[1] Chỉ người con gái xinh đẹp, dịu dàng.
[2] Một trăm bài, đoạn thơ.
[3] Người long đong, lận đận, vất vả.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Huy Lượng » Cung oán thi 1