02/10/2023 06:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Độc bất kiến
獨不見

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 20/02/2006 10:01

 

Nguyên tác

白馬誰家子,
黃龍邊塞兒。
天山三丈雪,
豈是遠行時。
春蕙忽秋草,
莎雞鳴曲池。
風摧寒梭響,
月入霜閨悲。
憶與君別年,
種桃齊蛾眉。
桃今百余尺,
花落成枯枝。
終然獨不見,
流淚空自知。

Phiên âm

Mạch mã thuỳ gia tử,
Hoàng Long biên tái nhi.
Thiên sơn tam trượng tuyết,
Khởi thị viễn hành thì.
Xuân huệ hốt thu thảo,
Sa kê minh khúc trì.
Phong thôi hàn thoa hưởng,
Nguyệt nhập sương khê bi.
Ức dữ quân biệt niên,
Chủng đào tề nga mi.
Đào kim bách dư xích,
Hoa lạc thành khô chi.
Chung nhiên độc bất kiến,
Lưu lệ không tự tri.

Dịch nghĩa

Con nhà ai cỡi ngựa trắng
Trở thành lính ải Hoàng Long
Núi Thiên Sơn tuyết dày ba trượng
Nào phải lúc đi xa?
Huệ xuân nay thành cỏ thu
Giun dế kêu kêu dưới ao quanh co
Gió dục chiếc thoi lạnh khua vang
Trăng chiếu vào sương phòng buồn bã
Nhớ năm cùng chàng từ biệt
Trồng cây đào vừa ngang mày ngài
Nay đào đã cao hơn trăm thước
Hoa rụng trơ thành cành khô
Rốt cuộc riêng mình chẳng thấy
Nước mắt rơi, chỉ mình tự biết mình.

Bản dịch của Trúc Khê

Trên lưng ngựa trắng kìa ai ?
Hoàng Long đi đến cõi ngoài xa xa.
Thiên Sơn tuyết ngập bao la,
Phải đâu là lúc xông pha nẻo này!
Xuân thu hoa cỏ đổi thay,
Rỉ ran tiếng dế kêu đầy bên ao.
Gió xô thoi lạnh ào ào.
Buồn tênh những lúc trăng vào buồng sương.
Nhớ khi thiếp phải xa chàng,
Cây đào trồng mới lên ngang nét mày.
Ðào dư trăm thước rồi đây,
Hoa rơi còn để trơ cây trụi cành
Người đi biền biệt sao đành,
Lệ rơi thiếp biết một mình, ai hay ?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Độc bất kiến