09/08/2020 01:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thác hề 1
蘀兮 1

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2005 20:04

 

Nguyên tác

萚兮萚兮,
風其吹女。
叔兮伯兮,
倡予和女。

Phiên âm

Thác hề! Thác hề!
Phong kỳ xuy nhữ.
Thúc hề! Bá hề!
Xướng dư huệ (hoạ) nhữ.

Dịch nghĩa

Cây khô sắp rơi rụng ôi!
Gió sẽ thổi ngươi (thì ngươi sẽ rớt)
Chàng Thúc Bá ôi!
Hễ chàng khởi xứng với em thì em sẽ đáp hoạ lại chàng.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Cây khô hỡi! Cây khô kia hỡi!
Gió từng luồng sẽ thổi vào ngươi.
Này chàng Thúc Bá kia ơi!
Hễ chàng khởi xướng, em thời hoạ theo.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

thác: cây khô sắp rơi rụng xuống.
nhữ (câu 2): ngươi, mày, chỉ cây khô sắp rụng xuống mà nói.
Thúc Bá: tên tự của người con trai.
dư: tôi, tiếng người con gái tự xưng.
nhữ (câu 4): anh, chỉ chàng Thúc Bá ấy.

Đây là lời nói của người con gái dâm loạn. Nói cây khô sắp rơi rụng kìa ôi! Cây khô sắp rơi rụng kìa ôi! Gió sẽ thổi ngươi thì ngươi sẽ rớt. Chàng Thúc Bá ôi! Hễ chàng khởi xướng với em thì em sẽ đáp hoạ lại cùng chàng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Thác hề 1