26/10/2020 11:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Núi, bạn ngồi

Tác giả: Nguyễn Anh Nông

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 24/07/2007 11:35

 

(Tặng nhà thơ Lò Cao Nhum)

I

Bạn ngồi-
     như núi
Mặt trời
lăn
qua
suối
lăn
qua
buồn
vui
Bì bõm sóng.

II

Bạn ngồi-
      như núi
Vợ con
thầm thĩ
bên tai
Rượu núi có hồn
Sàn trăng có mắt
Vía hồn ẩn trong sóng sánh men say.

III

Bạn ngồi-
  như núi
rít
thuốc lào
bay bay mây trắng.

IV

Bạn ngồi như núi
Hi hóp ngọn đèn
Hi hóp cây bút
Hi hóp câu văn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Anh Nông » Núi, bạn ngồi