27/11/2020 03:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hình đó người đây

Tác giả: Vũ Hoàng Chương

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Biển nhớ vào 31/07/2008 22:52

 

Màn nhựa đầy vơi sóng điện truyền,
Đùi phô ngực hở nét trinh nguyên.
Từ thâu đến phát... hình ai đó
Liệu có già đi một chút duyên?
(10/1/1969)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Hoàng Chương » Hình đó người đây