03/08/2020 19:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đôi tay cầm đôi quả bòng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/08/2015 18:39

 

Đôi tay cầm đôi quả bòng,
Nâng lên đặt xuống giữa dòng nước trôi.
Chả nên đặt sự tái hồi,
Để cho bòng lại được trôi tay người.
Khảo dị:
Đôi tay nâng lấy quả bòng,
Tung lên ném xuống giữa dòng nước trong.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đôi tay cầm đôi quả bòng