19/06/2024 04:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vị khai liên hoa khẩu hào tứ tuyệt kỳ 3
未開蓮花口號四絶其三

Tác giả: Nguyễn Văn Giao - 阮文交

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 01/03/2024 22:00

 

Nguyên tác

造物自應垂愛護,
人情那得厭離披。
此中道理誰能會,
秋菊春梅各有期。

Phiên âm

Tạo vật tự ưng thuỳ ái hộ,
Nhân tình na đắc áp ly phi.
Thử trung đạo lý thuỳ năng hội,
Thu cúc xuân mai các hữu kỳ.

Dịch nghĩa

Vạn vật đã được sắp xếp, được yêu mến, che chở
Con người đâu có thể tự ý thay đổi được
Cái đạo lý đó ai đà có biết
Cúc nở hoa mùa thu, mai nở hoa mùa xuân, mỗi loại có một thời

Bản dịch của Nguyễn Hữu Lý

Tạo hoá sinh ra sắp xếp rồi
Con người sao tự ý di dời
Lẽ trời như thế ai nào biết
Thu cúc xuân mai nở mỗi thời

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Giao » Vị khai liên hoa khẩu hào tứ tuyệt kỳ 3