04/07/2020 00:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em đã thật lấy anh chưa?

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/10/2015 08:38

 

Em đã thật lấy anh chưa?
Để anh nhổ cải muối dưa để dành.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em đã thật lấy anh chưa?