07/08/2020 10:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nam hữu gia ngư 4
南有嘉魚 4

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 16:42

 

Nguyên tác

翩翩者鵻,
烝然來思。
君子有酒,
嘉賓式燕又思。

Phiên âm

Phiên phiên giả chuy,
Chưng nhiên lai tư.
Quân tử hữu tửu,
Gia tân thức yến hựu tư.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Bay mau kia bóng chim chuy
Vượt lên vun vút tức thì đến ngay
Rượu thì chủ đã có đầy
Uống rồi uống nữa vui say khách hào
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Nam hữu gia ngư 4