31/05/2023 09:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 70
70

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi Diệp Y Như vào 10/06/2011 22:42

 

Nguyên tác

I have seen thee play thy music in life's dancing hall; in the sudden leaf-burst of spring thy laughter has come to greet me; and lying among field flowers I have heard in the grass thy whisper.
The child has brought to my house the message of thy hope, and the woman the music of thy love.
Now I am waiting on the seashore to feel thee in death, to find life's refrain back again in the star songs of the night.

Bản dịch của Song Tuyết

Tôi đã xem người tấu lên khúc nhạc giữa vũ trường cuộc đời; trong chồi non chợt nhú mùa xuân người cất tiếng cười chào đón tôi; và tôi nằm nghe lời thầm thì của người trên cỏ hoa đồng nội.
Bọn trẻ mang đến nhà tôi lời nhắn hy vọng từ người, và phụ nữ mang đến khúc nhạc tình yêu.
Giờ đây bên bờ biển tôi đợi chờ người cùng cái chết, để thấy cuộc đời còn neo lại trên bài ca của những ánh sao đêm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 70