18/05/2024 14:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngụ quán tức sự
寓館即事

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2020 00:13

 

Nguyên tác

曉來天氣正如如,
湮淡雲間水竹居。
坐乆不知身是客,
檳榔花下緒風初。

Phiên âm

Hiểu lai thiên khí chính như như,
Yên đạm vân gian thuỷ trúc cư.
Toạ cửu bất tri thân thị khách,
Tân lang hoa hạ tự phong sơ.

Dịch nghĩa

Sáng ra khí trời vẫn y như mọi ngày,
Thuỷ trúc ở cùng nơi khói mây nhoà nhạt.
Ngồi lâu không biết chính mình là khách,
Dưới chùm hoa cau làn gió bắt đầu thổi.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Sáng sớm khí trời giống mọi ngày,
Nhạt nhoà thuỷ trúc khói cùng mây.
Ngồi lâu chẳng biết mình là khách,
Ve vuốt hoa cau ngọn gió mai.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Ngụ quán tức sự