21/10/2021 09:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân tuyết
春雪

Tác giả: Vương An Thạch - 王安石

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/08/2014 06:56

 

Nguyên tác

春雪墮如簁,
渾家醉不知。
泥留虎鬥跡,
愁殺路傍兒。

Phiên âm

Xuân tuyết đoạ như ti,
Hồn gia tuý bất tri.
Nê lưu hổ đấu tích,
Sầu sát lộ bàng nhi.

Bản dịch của Trần Đông Hải

Tuyết xuân đổ như rây
Cả nhà say chẳng tường
Trong bùn dấu cọp đấu
Sầu chết kẻ bên đường

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương An Thạch » Xuân tuyết