07/10/2022 01:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lệ xuân
麗春

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/02/2015 17:19

 

Nguyên tác

百草競春華,
麗春應最勝。
少須好顏色,
多漫枝條剩。
紛紛桃李枝,
處處總能移。
如何貴此重,
卻怕有人知。

Phiên âm

Bách thảo cạnh xuân hoa,
Lệ xuân ưng tối thắng.
Thiếu tu hảo nhan sắc,
Đa mạn chi điều thặng.
Phân phân đào lý chi,
Xứ xứ tổng năng di.
Như hà quý thử trọng,
Khước phạ hữu nhân tri.

Dịch nghĩa

Trăm cỏ đua khoe tốt tươi,
Hoa lệ xuân muốn đứng đầu.
Ít chăm sóc mà lại có sắc đẹp,
Cành cuống rất xum xuê.
Cành đào cành mận mơn mởn như thế,
Có thể rời đi khắp nơi.
Như thế mà được quý đến như thế sao,
Chỉ sợ rằng có người biết đến.

Bản dịch của Phạm Doanh

Trăm cỏ sánh hoa tươi,
Lệ xuân muốn giải nhất.
Điểm nhạt, sắc mặn mà,
Cành lá nhiều lất phất.
Đào mận cành mởn mơ,
Nơi nào cũng đi tới.
Sao lại quí như vầy,
Người biết đến, vẫn ngại.
(Năm 762)
Hoa lệ xuân còn có tên là trại mẫu đơn, Ngu mỹ nhân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Lệ xuân