29/05/2023 19:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Biển trần tham dục”

Tác giả: Thích Thiền Tâm

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 19/07/2017 06:39

 

Biển trần tham dục biết sao cùng!
Khoá lợi vàm danh khó dứt xong.
Tình niệm nếu xoay thành Phật niệm,
Tây phương Cực Lạc một đường thông.
Nguồn: Mấy điệu sen thanh (tập 2), Thích Thiền Tâm, Đức Viên tự, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích Thiền Tâm » “Biển trần tham dục”