20/06/2024 12:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quy nhạn kỳ 2 (Dục tuyết vi Hồ địa)
歸雁其二(欲雪違胡地)

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 15/03/2014 16:15

 

Nguyên tác

欲雪違胡地,
先花別楚雲。
卻過清渭影,
高起洞庭群。
塞北春陰暮,
江南日色曛。
傷弓流落羽,
行斷不堪聞。

Phiên âm

Dục tuyết vi Hồ địa,
Tiên hoa biệt Sở vân.
Khước quá thanh Vị ảnh,
Cao khởi Động Đình quần.
Tái bắc xuân âm mộ,
Giang Nam nhật sắc huân.
Thương cung lưu lạc vũ,
Hành đoạn bất kham văn.

Dịch nghĩa

Sắp mùa đông có tuyết thì rời đất Hồ phương bắc,
Trước khi mùa xuân có hoa thì bỏ mây Sở phương nam.
Bóng có qua vùng sông Vị trong,
Cả đàn cùng bay cao từ hồ Động Đình.
Vùng biên giới phía bắc dầu xuân còn lạnh,
Sắc trời vùng Giang Nam ấm áp.
Chim bị tên lông rơi rụng,
Không nỡ nghe về chuyến đi bị đứt đoạn.

Bản dịch của Nhượng Tống

Hoa nở lìa mây Sở
Sương sa biệt đất Hồ
Động Đình đàn cất bổng
Kinh, Vị bóng bay đua
Ải bắc mây xuân rợp
Miền nam ánh nắng thu
Phải cung kêu rã cánh
Sốt ruột khách giang hồ
(Năm 770)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Quy nhạn kỳ 2 (Dục tuyết vi Hồ địa)