28/01/2022 00:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngôn chí bài 8 (Túi thơ bầu rượu)

Tác giả: Nguyễn Trãi - 阮廌

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 10/09/2005 17:52

 

Túi thơ bầu rượu quản xênh xang,
Quẩy dụng đầm hâm mấy dặm đường.
Ðài Tử Lăng[1] cao, thu mát,
Bè Trương Khiên[2] nhẹ, khách sang.
Tằm ươm lúc nhúc, thuyền đầu bãi,
Hàu chất so le, khóm cuối làng.
Ngâm sách thằng chài trong thuở ấy,
Tiếng trào dậy khắp Thương Lang[3].
[1] Tử Lăng 子陵: Tên tự của Nghiêm Quang 嚴光,bạn học thuở trẻ của Hán Quang Vũ 漢光武. Khi Quang Vũ lên ngôi vua, Nghiêm Quang về ở ẩn, cày ruộng ở miền núi Phú Xuân 富春.
[2] Trương Khiên 張騫 (?-114 trước CN) thời Võ Ðế 武帝 cưỡi bè đi sứ Tây Vực 西域.
[3] Thương Lang 滄浪: Khuất Nguyên 屈原 (343-? trước CN) trong bài Ngư phủ 漁父 có câu: “Thương Lang chi thuỷ thanh hề, khả dĩ trạc ngã anh; Thương Lang chi thuỷ trọc hề, khả dĩ trạc ngã túc” 滄浪之水清兮,可以濯我纓。滄浪之水濁兮,可以濯我足 (Nước sông Thương Lang trong hề, có thể giặt dải mũ của ta; Nước sông Thương Lang đục hề, có thể rửa chân ta).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trãi » Ngôn chí bài 8 (Túi thơ bầu rượu)