11/08/2020 23:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gươm linh sút cán còn trành

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2016 10:08

 

Gươm linh sút cán còn trành,
Bình hương dẫu bể, miểng sành còn thơm.
Khảo dị:
Gươm linh sút cán còn trành,
Bình hương dẫu bể, miếng sành còn thơm.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Gươm linh sút cán còn trành