02/07/2022 02:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đông Tân tống Vi Phúng nhiếp Lãng Châu lục sự
東津送韋諷攝閬州錄事

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/06/2015 01:55

 

Nguyên tác

聞說江山好,
憐君吏隱兼。
寵行舟遠泛,
怯別酒頻添。
推薦非承乏,
操持必去嫌。
他時如按縣,
不得慢陶潛。

Phiên âm

Văn thuyết giang sơn hảo,
Liên quân sử ẩn kiêm.
Sủng hành chu viễn phiếm,
Khiếp biệt tửu tần thiêm.
Thôi tiến phi thừa phạp,
Thao trì tất khứ hiềm.
Tha thì như án huyện,
Bất đắc mạn Đào Tiềm.

Dịch nghĩa

Nghe nói non sông đẹp,
Thương anh kiêm cả hai bề vừa làm quan vừa ở ẩn.
Ra đi vẻ vang, thuyền vút xa,
Ngại chia tay, rượu cứ rót thêm.
Đây là thăng tiến chứ không phải thay quyền giúp hộ,
Cứ lo hành sử tất gạt bò được sự ghét ghen.
Chừng nào như có kẻ tới xét huyện,
Thì không được nhờn như Đào Tiềm.

Bản dịch của Phạm Doanh

Nghe nói non nước đẹp,
Thương anh ẩn mà quan.
Nhận ơn, thuyền vun vút,
Ngại biệt, rượu cứ tràn.
Dịp này là thăng tiến,
Vững lòng, gạt ghét ghen.
Vào lúc quan trên xét,
Chớ ngông như Đào Tiềm.
(Năm 762)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Đông Tân tống Vi Phúng nhiếp Lãng Châu lục sự