02/07/2022 00:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu dạ tương hiểu, xuất ly môn nghinh lương hữu cảm
秋夜將曉,出籬門迎涼有感

Tác giả: Lục Du - 陸遊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 10/02/2012 11:03

 

Nguyên tác

三萬里河東入海,
萬千仞嶽上摩天。
遺民淚盡胡塵裏,
南望王師又一年。

Phiên âm

Tam vạn lý Hà[1] đông nhập hải,
Vạn thiên nhận Nhạc[2] thướng mô thiên.
Di dân lệ tận Hồ trần lý,
Nam vọng vương sư hựu nhất niên.

Dịch nghĩa

Sông (Hoàng Hà) dài ba vạn dặm chảy ra biển đông,
Núi (Hoa Sơn) chọc trời cao năm ngàn nhận.
Dân trong vùng giặc Hồ đóng, khói bụi tung bay, khóc ráo nước mắt,
Ngóng về phía nam, mong quân nhà vua kéo lên khôi phục, lại một năm trôi qua.

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Xuôi biển, sông dài ba vạn dặm
Chọc trời, núi ngất mấy ngàn tầm
Trong vòng bụi giặc dân khô lệ
Chờ ngóng quân vua lại một năm
Bài thơ này tác giả làm khi đã 68 tuổi, bị bãi miễn về nhà đã bốn năm, song cuộc sống bình lặng không thể khiến nhà thơ được an dật, vẫn canh cánh, lòng lo cho nước.

Nguồn: Thơ Tống, NXB Văn học, 1991
[1] Tức Hoàng Hà.
[2] Chỉ núi Tây Nhạc Hoa Sơn (ở phía nam Hoa Dương, Thiểm Tây). Hai câu này tả cảnh núi sông hùng vĩ, bị quân Kim phần thì chiếm đóng, phần thì bị uy hiếp.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Du » Thu dạ tương hiểu, xuất ly môn nghinh lương hữu cảm