12/04/2021 13:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề từ - 11. Đào Văn Bình

Tác giả: Phan Mạnh Danh - 潘孟名

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 01/04/2007 08:07

 

Bạch tuyết đương xuân hợp lý ba
Hung trung thành trúc bút đầu hoa
Thần chi lực giã nhân hà hữu
Đế viết khâm tai ngã tắc gia
Tửu tá tha bôi nghiêu khối lũy
Đàn lân đồng điệu khấp tỳ bà
Thanh tâm hương tiết chân song tuyệt
Kiêm thủ tài xưng đệ nhất gia.
Bài đề từ của Đào Văn Bình, không phải của Phan Mạnh Danh, nhưng nằm trong cùng tập thơ nên gửi ở đây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Mạnh Danh » Đề từ - 11. Đào Văn Bình