10/02/2023 03:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tình yêu 2

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 26/09/2020 14:01

 

Tình yêu đùa cợt mà chi
Một lần như thế sẽ si trọn đời
Ai ơi, trong kiếp làm người
Thật thà, giả dối, khóc cười biết sao?
Cái Bè, Tiền Giang, 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Tình yêu 2