07/07/2020 22:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giáp Tý thu cửu nguyệt thập ngũ nhật dạ vu niết thự khai diên Đông Chi thị ngâm thị nhất luật bộ vận tương thù kỳ 2
甲子秋九月十五日夜于臬署開筵東芝氏吟示一律步韻相酬其二

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 31/12/2014 12:22

 

Nguyên tác

庭前乍聽隔年歌,
旅思悠悠柰若何。
西席也番浮綠酒,
東籬幾度放黃花。
龍蛇未老三秋筆,
風雨偏疑九月槎。
鍪麗江山無異昔,
對人吟賞舊情多。

Phiên âm

Ðình tiền sạ thính cách niên ca,
Lữ tứ du du nại nhược hà.
Tây tịch dã phiên phù lục tửu,
Ðông ly[1] kỷ độ phóng hoàng hoa[2].
Long xà[3] vị lão tam thu bút,
Phong vũ thiên nghi cửu nguyệt tra.
Mâu Lệ[4] giang sơn vô dị tích,
Ðối nhân ngâm thưởng cựu tình đa.

Dịch nghĩa

Trước sân đình còn vọng lại tiếng ca năm cũ
Lòng lữ thứ sầu dài dằng dặc thật bẽ bàng
Bao lần uống rượu bên mái hiên phía tây
Mấy lượt hoa cúc vàng nở bên hàng giậu phía đông
Người tài giỏi bút làm thơ ba mùa thu còn chưa mỏi
Mưa gió nhưng vẫn thích tháng chín dong buồm đi chơi
Núi Ðâu Mâu, sông Nhật Lệ cảnh vẫn như xưa
Cùng ngồi đối mặt nhau ngâm nga mối tình xưa lai láng

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Trước sân còn vọng tiếng ca vang
Lữ khách sầu vương quá bẽ bàng
Mấy lượt hiên nhà châm rượu trắng
Bao lần hàng giậu nở hoa vàng
Tài hoa nét bút tay chưa mỏi
Mưa gió thuyền thơ mái vẫn khoan
Nhật Lệ, Ðâu Mâu như cảnh cũ
Cùng nhau ca hát thật mê man
Lời tự: "Án sát Quảng Bình" 按察廣平 (Thơ làm trong thời kỳ làm án sát Quảng Bình).
Giáp Tý tức năm 1924.

[] Chỉ sự vui thú thanh nhàn của cuộc sống điền viên. Bài "Ẩm tửu" 飲酒 kỳ 5 của Ðào Uyên Minh 陶淵明 có câu "Thái cúc đông ly hạ, Du nhàn kiến nam sơn" 采菊東籬下,悠然見南山 (Tỉa cành hoa cúc bên hàng giậu phía đông, Thanh thản nhìn núi phía nam).
[2] Hoa cúc, chỉ cuộc sống điền viên. Xem bài "Ẩm tửu" kỳ 5 của Ðào Uyên Minh.
[3] Người tài giỏi.
[4] Núi Ðâu Mâu và sông Nhật Lệ ở tỉnh Quảng Bình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Giáp Tý thu cửu nguyệt thập ngũ nhật dạ vu niết thự khai diên Đông Chi thị ngâm thị nhất luật bộ vận tương thù kỳ 2