25/03/2023 12:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biệt hữu
別友

Tác giả: Lý Hàm Dụng - 李咸用

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/04/2014 11:25

 

Nguyên tác

北吹微微動旅情,
不堪分手在平明。
寒雞不待東方曙,
喚起征人踏月行。

Phiên âm

Bắc xuý vi vi động lữ tình,
Bất kham phân thủ tại bình minh.
Hàn kê bất đãi đông phương thự,
Hoán khởi chinh nhân đạp nguyệt hành.

Dịch nghĩa

Gió bấc hiu hiu làm máu thích đi xa nổi lên,
Chịu không nổi phải chờ tới sáng mới chia tay nhau được.
Gà trống lạnh cũng không thèm đợi hừng sáng ở phương đông,
Cất tiếng gáy khiến kẻ lữ hành ra đi khi trời vẫn còn trăng.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gió hiu hiu viễn du nổi hứng
Không thể chờ đến sáng nói lời
Gà không đợi sáng gáy rồi
Làm chinh nhân bước dưới trời sáng trăng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Hàm Dụng » Biệt hữu