29/01/2022 01:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tranh hoạ đồ

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 22/04/2008 14:19

 

… như tranh hoạ đồ
(Ca dao)

Đất lành
Nứt xanh
Mới tranh hoạ đồ
Bụi lồ ô câu lấp ló
Trăng nguyên tiêu
     xuân tú ụ cỗ rằm

Đây đấy có mời chăng?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Tranh hoạ đồ