24/05/2024 17:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quan Nguỵ Bác Hà tướng công lạp
觀魏博何相公獵

Tác giả: Trương Hỗ - 張祜

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 19/10/2016 05:59

 

Nguyên tác

曉出禁城東,
分圍淺草中。
紅旗開向日,
白馬驟迎風。
背手抽金鏃,
翻身控角弓。
萬人齊指處,
一雁落寒空。

Phiên âm

Hiểu xuất Cấm thành[1] đông,
Phân vi thiển thảo trung.
Hồng kỳ khai hướng nhật,
Bạch mã sậu nghênh phong.
Bối thủ trừu kim thốc,
Phiên thân khống giác cung.
Vạn nhân tề chỉ xứ,
Nhất nhạn lạc hàn không.

Dịch nghĩa

Buổi sáng phát xuất về hướng đông Cấm thành,
Chia nhau bao vây vùng cỏ thấp.
Cờ đỏ phấp phới dưới nắng,
Ngựa trắng bỗng đón gió.
Đưa tay ra phía sau lấy mũi tên vàng,
Lật lại giương cây cung sừng.
Mọi người đều chỉ về một phía,
Một chim nhạn trúng tên rơi trong không gian lạnh lẽo.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xuất phát về hướng đông từ sáng
Chia nhau vây vùng ngắn cỏ hoang
Cờ hồng dưới nắng chang chang
Bỗng đâu ngựa trắng đón làn gió đưa
Vòng tay rút tên vừa một mũi
Lật cung sừng giương cuối cùng buông
Mọi người tay chỉ cùng phương
Một con nhạn trúng tên đương rơi vèo.
Hà tướng công tức tướng công Hà Tiến Thao, giữ chức tiết độ sứ Nguỵ Bác.

[1] Thông thường chỉ hoàng cung, trong bài chỉ dinh tiết độ sứ ở Nguỵ Bác.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Hỗ » Quan Nguỵ Bác Hà tướng công lạp