26/10/2021 03:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đáp huề tửu khất thi
答擕酒乞詩

Tác giả: Phùng Khắc Khoan - 馮克寬

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi dt@n vào 24/08/2019 08:06

 

Nguyên tác

詩興濃於酒興濃,
一篇詩當酒千鍾。
詩成酒醉功收了,
酒帝詩王各就封。

Phiên âm

Thi hứng nùng ư tửu hứng nùng,
Nhất thiên thi đáng tửu thiên chung.
Thi thành tửu tuý công thu liễu,
Tửu đế thi vương các tựu phong.

Dịch nghĩa

Thơ hứng đậm hơn niềm hứng rượu nồng
Một bài đáng giá ngàn vò rượu
Thơ làm xong, rượu say, xong cuộc rồi
Được phong người là vua rượu, người là chúa thơ

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Thơ hứng còn hơn rượu hứng nồng
Một bài ngàn chén, giá khôn đong
Rượu say thơ viết cùng trao đủ
Chúa rượu vua thơ, chức thoả lòng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phùng Khắc Khoan » Đáp huề tửu khất thi