30/03/2023 18:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lòng nôi, lòng thuyền

Tác giả: Hoàng Bình Trọng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 16/03/2009 02:48

 

Tay gầy mẹ vít tao nôi
Đưa con trong chiếc thuyền đời đầu tiên
Chao nhiều con mới ngủ yên
Chửa sang sông đã ngả nghiêng sóng trào

Cánh tay mà vít cong sào
Gầy như tay mẹ thuở nào đưa nôi
Giữa dòng thêm loạt bom rơi
Lòng thuyền chao tựa lòng nôi những ngày

Con nằm trên võng hôm nay
Vẳng nghe tiếng mẹ hát đầy qua sông
1971
Nguồn: Câu hát quê nhà (thơ in chung với Nguyễn Hoài Nhơn)/ NXB Văn hoá thông tin, 1996.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Bình Trọng » Lòng nôi, lòng thuyền