30/09/2021 00:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trăng bao nhiêu tuổi trăng già

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi Vanachi vào 15/07/2006 05:00

 

Trăng bao nhiêu tuổi trăng già,
Núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non?
Trăng bao nhiêu tuổi trăng tròn,
Núi bao nhiêu tuổi núi còn trơ trơ?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Trăng bao nhiêu tuổi trăng già