28/09/2021 21:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống nhân nhập Thục
送人入蜀

Tác giả: Vu Vũ Lăng - 于武陵

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/07/2014 00:39

 

Nguyên tác

蜀客本多愁,
君今是勝遊。
碧藏雲外樹,
紅露驛邊樓。
杜魄呼名語,
巴江作字流。
不知煙雨夜,
何處夢刀州。

Phiên âm

Thục khách bản đa sầu,
Quân kim thị thắng du.
Bích tàng vân ngoại thụ,
Hồng lộ dịch biên lâu.
Đỗ phách hô danh ngữ[1],
Ba giang tác tự lưu[2].
Bất tri yên vũ dạ,
Hà xứ mộng Đao Châu[3].

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Khách đất Thục vốn đa sầu
Mà nay anh sắp đi vào Tứ Xuyên
Cây xanh ẩn lớp mây hiền
Lầu bên trạm dịch phủ nghiêng móc hồng
Tiếng buồn hồn Đỗ gọi không
Sông Ba cuộn chảy một dòng thẳng băng
Biết đâu mưa gió đêm đen
Đao Châu là xứ mộng hằng ghé qua?
[1] Tiếng kêu chim đỗ quyên giống hai chữ "quy khứ" (trở về). Câu này ý nói chim đỗ quyên kêu người đi đất Thục trở về.
[2] Sông Ba (tức đoạn sông Dương Tử từ Vu Sơn đến Ba Đông gần Hồ Bắc) chảy thành một vạch ngang như chữ nhất giữa những hẻm núi chật hẹp.
[3] Tức Ích Châu, Tứ Xuyên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vu Vũ Lăng » Tống nhân nhập Thục