02/12/2020 03:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiền kiếp ai đây

Tác giả: Vũ Hoàng Chương

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Biển nhớ vào 31/07/2008 22:47

 

Cậu Bảy Phù Dung trên bến sao
Lưng dài nghe mỏi thú nằm cao
Giường mây bước xuống nơi bùn bụi
Lê kiếp người Thơ mộng suối Đào.
(Sài đô, 1-1-1969)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Hoàng Chương » Tiền kiếp ai đây