03/03/2021 02:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạ tiệp
賀捷

Tác giả: Trình Thuấn Du - 程舜俞

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/07/2014 07:02

 

Nguyên tác

苦被狂蠻賊我民,
九重軫慮急西巡。
咆哮奮勇貔貅士,
贔屭橫行鐵象群。
昨夜慮山驚失股,
今朝牢國嘆亡脣。
止戈盛事今欣睹,
下國謳歌沐聖恩。

Phiên âm

Khổ bị cuồng Man tặc ngã dân,
Cửu trùng chẩn lự cấp tây tuần.
Bào hao phấn dũng tỳ hưu sĩ,
Bí hý hoành hành thiết tượng quần.
Tạc dạ Lự sơn kinh thất cổ,
Kim triêu Lao quốc thán vong thần.
Chỉ qua thịnh sự kim hân đổ,
Hạ quốc âu ca mộc thánh ân.

Dịch nghĩa

Dân ta bị khổ vì giặc Man điên cuồng đến cướp bóc
Cửu trùng lo lắng thương xót gấp rút cho quân đi tuần tiễu phía tây
Quân sĩ ta dũng mãnh gầm thét, khí thế phấn chấn
Bọn chúng ráng sức hoành hành với bầy voi chiến
Đêm qua ở Lự sơn chúng kinh hoàng vì mất vế đùi
Sớm nay nước Lào than thở đến mất cả môi
Cuộc chiến kết thúc thắng lợi, nay hân hoan nhìn ngắm
Cả nước vui ca được tắm gội ơn vua

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Giặc Man cướp bóc tội tày trời
Vua vội điều binh đến tận nơi
Dũng mãnh gầm gào uy tướng sĩ
Hoành hành chống trả thế bầy voi
Đêm qua núi Lự thù mất vế
Trời sáng nước Lào giặc tan môi
Thắng trận hân hoan nhìn gác kiếm
Ơn nhờ mưa móc nước ca vui
Nguồn:
1. Văn học thế kỷ XV-XVII, Trần Thị Băng Thanh, NXB Khoa học xã hội, 2004
2. Kiếm hồ hoài cổ (thơ chữ Hán danh nho Việt Nam - tập 2), Nguyễn Hữu Thăng dịch, NXB Hội Nhà văn, 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trình Thuấn Du » Hạ tiệp