29/09/2022 21:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Nguỵ nhị
送魏二

Tác giả: Vương Xương Linh - 王昌齡

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 28/12/2005 01:51

 

Nguyên tác

醉別江樓橘柚香,
江風引雨入舟涼。
憶君遙在瀟湘月,
愁聽清猿夢裡長。

Phiên âm

Tuý biệt giang lâu quất dữu hương,
Giang phong dẫn vũ nhập thuyền lương.
Ức quân dao tại Tiêu Tương[1] nguyệt,
Sầu thính thanh viên mộng lý trường.

Dịch nghĩa

Uống say để giã từ mùi thơm quýt bưởi ở lầu sông,
Gió sông lùa mưa tạt vào thuyền lạnh lẽo.
Nhớ anh nơi xa xôi dưới vầng trên sông Tiêu Tương,
Buồn nghe tiếng vượn kêu dài trong giấc mơ.

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Giang lâu say tiễn quít bòng,
Mưa thuyền lạnh lẽo gió sông tạt vào.
Trăng Tương xa, nhớ anh sao,
Buồn nghe dằng dặc vượn gào trong mơ!
Có bản chép tiêu đề bài này là Tống biệt 送別.

[1] Có bản chép là "Tương sơn" 湘山.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Xương Linh » Tống Nguỵ nhị