08/12/2021 21:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bộ Chi Tiên nữ sử nguyên vận kỳ 1
步芝仙女史原韻其一

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 20/01/2015 22:04

 

Nguyên tác

讀君詩句了君心,
久薄相如門外琴。
花筆若能逢小可,
新聲古調冠翰林。

Phiên âm

Ðộc quân thi cú liễu quân tâm,
Cửu bạc Tương Như[1] môn ngoại cầm.
Hoa bút nhược năng phùng tiểu khả[2],
Tân thanh cổ điệu quán hàn lâm.

Dịch nghĩa

Ðọc thơ nàng mới hiểu được lòng nàng
Từ lâu đã không màng đáng tiếng đàn của Tương Như ở ngoài cửa
Kẻ mọn này nếu được cùng gặp gỡ
Trên thi đàn sẽ nổi tiếng với lời thơ mới điệu nhạc xưa

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Ðọc thơ thấm rõ nỗi lòng nàng
Có nhạc Tương Như cũng chẳng màng
Kẻ mọn này mong cùng gặp gỡ
Ðiệu xưa lời mới nhất thi đàn
[2] Tôi, ta.
[1] Tư Mã Tương Như, một văn tài nhà Hán.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Bộ Chi Tiên nữ sử nguyên vận kỳ 1