23/01/2022 07:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồng bồng cõng chồng đi chơi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/08/2019 23:10

 

Bồng bồng cõng chồng đi chơi
Gặp khi tối trời
Rồng rơi cái bịch
Các quan lích kích
Cõng rồng lên ngai
Rồng vươn vai
Rồng tái mặt
Quan vuốt mắt
Rồng nằm im
Ba hồi trống chiêng
Hạ rồng xuống lỗ
Buổi mai ngủ dậy
Ra tắm bể Đông
Đạp cây xương rồng
Kéo lên chín khúc
Gặp mệ bán cá úc
Đổ máu đầu cầu
Gặp mệ bán dầu
Dầu trơn lầy lẫy
Gặp mệ bán giấy
Giấy mỏng tanh tanh
Chanh chua như dấm
Gặp mệ bán nấm
Nấm lại một tai
Gặp mệ bán khoai
Khoai lọi[1] một cổ[2]
Gặp mệ bán rổ
Rổ sưa rếc rếc[3]
Gặp mệ bán ếch
Ếch nhảy lom xom
Gặp mẹ bán nhom[4]
Nhom đỏ loi lói
Gặp mệ bán mói[5]
Mói mặn như tương
Gặp mệ bán đường
Đường đen thui thủi
Gặp mệ bán chui[6]
Chui nhọn veo vẻo
Gặp mệ bán kéo
Kéo sổ gạt ra
Gặp mệ bán ca[7]
Ca kêu chíu chít
Gặp mệ bán mít
Mít mủ cả tay
Xay kêu lôn ộn
Gặp mệ côi đôộng[8]
Mệ ơi là mệ
Nguồn: Đặng Anh Tú, Đồng dao Việt Nam, NXB Văn hoá thông tin, 2009
[1] Gãy.
[2] Củ.
[3] Ý nói rổ thưa.
[4] Thứ mắm bỏ ớt đỏ.
[5] Muối.
[6] Dùi đóng sách.
[7] Con gà.
[8] Đụn, gò cao.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Bồng bồng cõng chồng đi chơi