02/07/2022 11:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự cảm 1

Tác giả: Lâm Quang Mỹ - Nguyễn Đình Dũng

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 03/07/2009 12:46

 

Chốn hoang sơ của lòng mình.
chưa đi hết
Đã tưởng trở về từ cõi xa xăm.
Và chỉ một chiều thu tiễn biệt.
Để lá vàng rơi ba mươi năm!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lâm Quang Mỹ » Tự cảm 1