27/05/2022 06:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đại Quách khuê phụ tiễn Quách bạn thướng Yên Kinh

Tác giả: Đinh Nho Hoàn - 丁儒完

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi DNH vào 12/04/2017 21:39

 

Phiên âm

Yên Kinh tiễn tiễn sóc xuy hàn
Thử khứ tam thiên thuỷ lộ man
Khả nhẫn khuê tâm tần tẩy trản
Cánh tăng hào khí cưỡng gia xan
Vọng Phu sơn thượng hoa như diện
Kính Thạch ky đầu tiễn tự hoàn
Đồ thạch đối sơn kham niệm thiếp
Lâm viên ngưng lập quyện chi phan

Dịch nghĩa

Đường Yên Kinh gió bắc thổi rét căn cắt
Lần đi này đường thuỷ dằng dặc ba ngàn dặm
Hãy nén lòng khuê uống cạn vài chén tẩy trần
Càng có hào khí ăn thêm mấy bát cơm
Trên núi Vọng Phu hoa nở tươi như mặt người
Đầu tảng Kính Thạch rêu mọc tốt như búi tóc
Nhìn núi ấy đá ấy lòng thiếp kham chẳng đặng
Ra vườn đứng lặng mỏi mệt vin cành cây

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Đi Kinh gió rét phải lên đường
Sông nước lênh đênh vạn dặm trường
Hãy nén lòng khuê vài chén rượu
Càng thêm hào khí mấy lưng cơm
Vọng Phu hoa thắm khoe hương sắc
Kính Thạch rêu xanh phủ mặt tường
Lòng thiếp thương chàng kham chẳng đặng
Vin cành đứng lặng xỉu trong vườn
Yên Kinh tức Bắc Kinh ngày nay.

Nguồn: Mặc Trai sứ tập, NXB Văn học, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đinh Nho Hoàn » Đại Quách khuê phụ tiễn Quách bạn thướng Yên Kinh