01/02/2023 20:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điệu Kính phi kỳ 1
悼敬妃其一

Tác giả: Nguyễn Hiển Tông - 阮顯宗

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2019 15:20

 

Nguyên tác

問天何事折吾妃,
花謝三宮月厭輝。
不特女中亡壺范,
還知期內失容儀。
時當七夕銀河暗,
愁寄千年薤露晞。
謾道笑人兒婦態,
古今誰更此情違。

Phiên âm

Vấn thiên hà sự chiết ngô phi,
Hoa tạ tam cung nguyệt yếm huy.
Bất đặc nữ trung vong khổn phạm,
Hoàn tri kỳ nội thất dung nghi.
Thời đương thất tịch Ngân Hà ám,
Sầu ký thiên niên giới lộ hy.
Mạn đạo tiếu nhân nhi phụ thái,
Cổ kim thuỳ cánh thử tình vi?

Dịch nghĩa

Hỏi trời sao lại giết vợ ta!
Hoa rụng, tam cung bóng nguyệt tà.
Không những khiến mất đi phong phạm cho giới nữ lưu,
Ngờ đâu mất cả dung nhan trong ngày cũ.
Thất tịch nay Ngân Hà đen tối,
Sầu đến ngàn thu ngâu chóng tan.
Đừng cười người thói thường tình nhi nữ,
Cổ kim ai tránh được tình này.

Bản dịch của Hoàng Thị Mai Hương

Cớ sao trời nỡ cướp phi yêu?
Hoa rụng tam cung nguyệt tiêu điều
Chẳng những không còn gương dung hạnh.
Mà vừa năm trọn vắng tiên kiều
Đêm đang tháng bảy sông Ngân tối
Sầu đọng ngàn năm lệ chửa tiêu
Đừng có nhạo ta trò nữ sắc
Xưa nay duyên phận phải yêu chiều
Kính phi (?-1714) tên thật là Nguyễn Thị Lan 阮氏蘭, thuỵ là Từ Đức, là con gái của tham chính Nguyễn Hữu Hợp, vào cung từ khi chúa mới lên ngôi, sinh được 11 người con. Đại Nam liệt truyện chép: “Bà mất được một năm, chúa thương nhớ không thôi, làm đàn chay trọng thể ở chùa Thiên Mụ, chúa làm 4 bài thơ, thương nhớ viết vào tường chùa. Bấy giờ, trong các cung tần từ trần, không ai được ân sủng lạ lùng như thế. Người đời cho là việc long trọng vậy.”
Nguồn: “Tâm hồn chúa Nguyễn Phúc Chu qua Tôn phả tiền biên”, Thông báo Hán Nôm học, năm 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Hiển Tông » Điệu Kính phi kỳ 1