30/07/2021 01:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuỳ duyên

Tác giả: Thích Tịnh Niệm

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 21/01/2017 07:45

 

Tâm còn thủ, xả, chẳng tuỳ duyên
Lựa chọn nợ kia cũng ý thiền
Triệt quán tâm không ly tứ vọng[1]
Bất tư, bất nghị, đạo uyên nguyên
Nguồn: Thích Tịnh Niệm, Đạo và đời (thơ), NXB Thời đại, 2014
[1] Nói dối, nói lời hai lưỡi, nói thêu dệt, nói lời hung ác.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích Tịnh Niệm » Tuỳ duyên